Nájomný bytový dom

Košice, Slovensko / 2018
Nájomný bytový dom ponúka 24 bytov, je rozdelený do troch častí, každá ponúka 8 bytov. Koncept návrhu vychádza z poskytnutia dobrého uživateľského komfortu a pekných výhľadov do krajiny. Projekt bol podporený zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy.