Zariadenie sociálnych služieb

Svidník, Slovensko /
Projekt zariadenia sociálnych služieb pracuje s existujúcou budovou do ktorej vkladá novú funkciu a vytvára tak nový celok, ktorý sa neuzatvára ale naopak je otvorený do okolitého prostredia. Integruje v sebe rôzne funkcie s prirodzeným zapojením sa do okolitého prostredia.