1

Služby

Kancelária HRD Architekti, s.r.o. zabezpečuje komplexné architektonické, urbanistické a projektové služby. Vypracujeme pre Vás investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby. Zabezpečujeme autorský a stavebný dozor.

Cena projektových prác spolu (štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, atď.) bez vybavenia povolení (inžiniering) zaberú cca. 2,5 % — 4,5 % z celkovej investície stavby.

1