Návrh a projekty stavieb

Vo fáze návrhu Vám budeme venovať maximálnu starostlivosť. Na Vaše otázky Vám radi odpovieme a poradíme vytvoriť domov podľa Vašich predstáv. Pripravíme pre Vás projekt pre stavebné povolenie a v prípade záujmu Vám zabezpečíme aj vybavenie stavebného povolenia a stavebný dozor pri výstavbe

Koncept návrhu

Dôraz kladieme predovšetkým na funkčnosť a jednoduchosť . Naším hlavným cieľom je vytvoriť rodinný dom, ktorý bude spĺňať požiadavky Vás a Vašej rodiny a tomuto prispôsobujeme aj naše návrhy. Snažíme sa ukázať nové možnosti návrhu vo vzťahu k danému pozemku a k vytvoreniu vhodných väzieb v rodinnom dome.

Technické riešenie

Zameriavame sa na efektívne navrhnutie konštrukcie, elimináciou tepelných mostov a návrh nizkoenergetických stavieb, ktoré vytvárajú príjemné a pohodlné bývanie bez pocitu chladu a možných plesní v interiéry. Tieto vlastnosti stavby preukazujeme energetickým prepočtom konštrukcie a analýzou vzniku kondenzačných zón,

Postup spolupráce

Na Vašom návrhu rodinného domu sa vždy podieľajú dvaja členovia nášho tímu. Architekt, ktorý má hlavnú úlohu v procese návrhu a tvorby a projektant, ktorý dozerá na konštrukčné, technologické a ekonomické možnosti.

* Úvodné stretnutie a konzultácia Vašich predstáv – najlepšia priamo na pozemku
* Koncepčný návrh a architektonická štúdia
* Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
* Odovzdanie projektu a technický dozor pri výstavbe
* Vybavenie stavebného povolenia

Obsah projektu

Projektová dokumentácia obsahuje:
* Architektonicko stavebnú časť (stavebné výkresy)
* Statika (návrh nosných konštrukcií)
* Energetické hodnotenie stavby
* Projekt vnútornej elektroinštalácie, bleskozvod
* Projekt zdravotechniky (voda, kanal)
* Projekt požiarnej bezpečnosti