Projekty nájomných bytov - ŠFRB

Ste obec alebo súkromný investor a hľadáte vhodné, estetické a ekonomické riešenie pre výstavbu nájomných bytov vo Vašej obci alebo na Vašom pozemku? Poradíme Vám ako splňiť podmienky poskytnutia dotácie a výhodného úveru. Pripravíme pre Vás návrh a projektovú dokumentáciu bytového domu podľa požiadaviek Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Dotácia až 35-40%

Obce majú možnosť získať nenávratný príspevok (dotáciu) až do výšky 35-40% z celkovej ceny stavby. Výška dotácie závisí od plochy bytov.
Dotáciu je možné taktiež získať aj na technickú infraštruktúru (cestná komunikácia a parkovisko, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, čistiareň odpadových vôd)

Úver ŠFRB s 1% úrok

Štátny fond rozvoja bývania na zvyšnú časť z ceny bytového domu a to 60-65% poskytuje úver pre obce iba s 1% úrokom počas celej doby splácania a to 30 alebo až 40 rokov. Umožňuje to určenie nízkeho nájomného pre širokú škálu obyvateľov obce. Nájomníkov si vyberá obec s ohľadom na podmienky štátneho fondu rozvoja bývania.