Projekty zateplenia a obnovy budov

Projekty komplexnej obnovy verejných a súkromných budov vrátane zateplenia a projektového hodnotenia stavby. Ponúkame Vám komplexný prístup v príprave projektovej dokumentácie vrátane poradenstva. Zaoberáme sa obnovou verejných budov (obecné úrady, kultúrne domy, materské a základné školy) a súkromných stavieb (bytové domy, paneláky v správe bytového spoločenstva, rodinné domy) spracované podľa požiadaviek platných noriem a požiadaviek pri žiadaní o nenávratný príspevok, dotáciu alebo o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Príspevok na zateplenie domu

Projektová dokumentácia pre požiadanie o PRÍSPEVOK NA ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI RODINNÉHO DOMU

Príspevok možno poskytnúť pre dom, ktorý:

1. bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia
2. má celkovú podlahovú plochu jednopodlažný 150 m2 alebo viacpodlažný 250 m2
3. sa nachádza na území SR,
4. je výlučne využívaný na bývanie,
5. a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá žiadna dotácia

Komplexná obnova bytových domov

Pripravíme pre Vás projektovú dokumentáciu pre komplexnú obnovu bytového domu, ktorá slúži ako podklad pre žiadosť o poskytnutie úveru alebo dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Projekt zahŕňa:
- projektovú dokumentáciu zateplenia
- technickú správu, statický posudok
- projektové energetické hodnotenie
- rozpočet a výkaz výmer

Projekty zateplenia verejných budov pre dotácie z EU

Pripravíme pre Vás komplexný návrh a projektovú dokumentáciu pre zateplenie obecného úradu, kultúrneho domu, základnej alebo materskej školy.
Projektová dokumentácia je spracovaná podľa platných noriem a zákonov, slúži Vám ako podklad pre podanie žiadosti o dotáciu z niektorých aktuálny výziev od EU.