Pastoračné centrum

Bardejov, Slovensko / 2010
Objekt pastoračného centra slúži pre potreby mníšskeho rádu. Vytvoril sa priestor pre duchovnú obnovu veriacich, rozličné interaktívne prednášky a posedenia. Využitie prírodných materiálov a strohej bielej fasády vytvára jemný kontrast. Objekt pôsobí mäkko a vnáša pokoj návštevníkom i okoloidúcim obyvateľom.