Revitalizácia vojenských kasárni

Bardejov, Slovensko / 2013
Spracovanie architektonickej štúdie, a vyjadrenie názoru na zónu v centre mesta. Areál bývalých vojenských kasárni. Návrh obsahuje mestský park, štartovacie byty pre mladých, kultúrne centrum, študovňu a knižnicu.