HRD Architekti

Ponuka služieb

Projektové centrum – HRD Architekti, s.r.o. zabezpečuje komplexné architektonické, urbanistické a projektové služby. Vypracujeme pre Vás investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby. Zabezpečujeme autorský a stavebný dozor, činnosť stavbyvedúceho a spracovanie rozpočtov.

Na základe Vašich požiadaviek Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

Detailný popis služieb

ARCHITEKTÚRA

 • Architektonický návrh stavieb
 • Rodinné domy
 • Bytové domy, penzióny
 • Občianske stavby
 • Priemyselné a výrobné stavby
 • Domovy pre seniorov
 • Materské a základné školy
 • Interiéry
 • Územné plány obcí, miest
 • Záhradná architektúra
 • Projekty z fondov EU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Projektová príprava
 • Statika
 • Zdravotechnika, vykurovanie
 • Teplotechnické poradenstvo

VÝSTAVBA

 • Stavebný dozor investora
 • Kontrola pri výstavbe
 • Činnosť stavbyvedúceho
 • Rozpočty stavieb