Komplexné projektové služby

Spracovanie projektov stavieb pre stavebné povolenie a realizáciu – Rodinné domy, bytové domy, materské a základné školy, občianske stavby, výrobné a priemyselné stavby.

Spracujeme pre Vás kompletné projekty

* architektonicko stavebné riešenie
* statika -nosné konštrukcie (betón, oceľ)
* projekt zdravotechniky (voda, kanal)
* projekt vykurovania
* projekt rekuperácie, klimatizácie
* energetické hodnotenie budov
* projekt protipožiarnej ochrany