Projekty nájomných bytov ŠFRB

Návrh a projekty nájomných bytov pre mestá a obce financované s podporou ŠFRB s 0% úrokom. Kompletné poradenstvo pri podaní žiadosti.