Projekty financované z fondov EÚ

Projekty financované z európsky fondov – komplexná obnova verejných budov, výmena vykurovacích systémov,revitalizácia verejných priestorov, parkov, vodozádržné opatrenia a iné…